Về việc chiếm dụng tiền ở Phòng khám khu vực Tân Phong, Thạnh Phú

04/08/2009 - 08:44

Báo Đồng Khởi số 2501, ra ngày 21-7-2009, chuyên trang Phòng, chống tham nhũng có đăng bài “Sai phạm ở Phòng khám khu vực xã Tân Phong: Trưởng, phó phòng khám bị kỷ luật” có đoạn viết: “Theo báo cáo của Đoàn Thanh tra huyện, UBND huyện Thạnh Phú đã có kết luận thu hồi số tiền 13,3 triệu đồng, gồm các khoản: thu phí, lệ phí, viện phí bằng biên lai tạm chưa được quyết toán, tiền quỹ chưa nộp lại và tiền để ngoài sổ sách, chi sai nguyên tắc, tiền chiếm dụng của bà Hồng (trưởng phòng) và bà Liên (nhân viên)”.

 

Sau khi báo phát hành, chúng tôi nhận được khiếu nại của bà Phạm Thị Thu Hồng (trưởng phòng khám), cho rằng nội dung bài báo đã đề cập đến một số vấn đề sai sự thật, xúc phạm danh dự cá nhân (bà Hồng giải trình bản thân bà không có chiếm dụng tiền) và nêu ý kiến : “Thanh tra huyện Thạnh Phú làm việc không khách quan, không công bằng, có tính áp đặt…”.

Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn ý kiến đóng góp của bà và khẳng định nội dung bài báo nêu là hoàn toàn đúng với bản Kết luận Thanh tra số: 01/KL-CT UBND, ngày 13-1-2009 của UBND huyện Thạnh Phú (do ông Nguyễn Văn Bích-Chủ tịch UBND huyện ký) về “Kết quả thanh tra việc thu-chi viện phí, máy siêu âm và cấp phát thuốc BHYT tại Phòng khám khu vực Tân Phong, huyện Thạnh Phú”. Theo Kết luận Thanh tra, tại mục a-Phần III nêu nhận xét của UBND huyện: “Quá trình siêu âm cho bệnh nhân, Phòng khám khu vực không cập nhật vào sổ A1 kịp thời, quản lý lỏng lẻo làm thất thoát nguồn thu cho đơn vị; để ngoài sổ sách, chi sai nguyên tắc 86 cas x 20.000 đồng/cas = 1.720.000 đồng, cá nhân chiếm dụng 169 cas x 20.000 đồng/cas = 3.380.000 đồng”. Đồng thời, tại phần IV về những kiến nghị và biện pháp xử lý, ngoài việc nêu các kiến nghị và biện pháp xử lý đối với các khoản thu-chi không rõ ràng, Kết luận còn nêu rõ: “169 cas x 20.000 đồng/cas = 3.380.000 đồng, trách nhiệm của bà Phạm Thị Thu Hồng người trực tiếp siêu âm và bà Lê Thị Liên  người trực tiếp theo dõi phần thu siêu âm. Tất cả các khoản tiền thu hồi trên yêu cầu cá nhân, tổ chức có liên quan nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Thạnh Phú, mở tại Kho bạc Nhà nước Thạnh Phú, chờ xử lý. Thời gian nộp tiền là 30 ngày, kể từ ngày công bố Kết luận Thanh tra”…

Báo Đồng Khởi xin thông tin về những căn cứ làm cơ sở cho bài viết có liên quan đến vụ việc trên để bạn đọc và bà Phạm Thị Thu Hồng được rõ.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN