Xin xác nhận đăng ký thường trú ở đâu?

08/05/2011 - 16:05

Hỏi: Tôi đang tạm trú ở Châu Thành (Tiền Giang), muốn xin xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú. Vậy, tôi phải xác nhận ở đâu, hồ sơ gồm những giấy tờ gì?
(Ngô Văn Bằng, Cai Lậy, Tiền Giang)

Trả lời: Cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú (ĐKTT) thì có thẩm quyền xác nhận việc công dân trước đây đã có hộ khẩu thường trú. Hồ sơ đề nghị xác nhận gồm: phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; giấy tờ, tài liệu chứng minh công dân trước đây có hộ khẩu thường trú (nếu có).

Trường hợp của ông, có thể tới công an địa phương (cấp xã), nơi trước đây ông ĐKTT để xin xác nhận.

(Điều 9, khoản 1,2 Điều 13 Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30-11-2010 của Bộ Công an, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25-6-2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24-5-2010 về cư trú).

Tổ BĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN