Công đoàn tích cực tham gia xây dựng huyện nông thôn mới

18/03/2020 - 07:22

BDK - Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chợ Lách đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức triển khai và nhận được sự hưởng tích cực từ đoàn viên công đoàn (CĐ) trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Huyện ủy Chợ Lách về xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020.

Cán bộ, công nhân, viên chức tặng lọ hoa tại 1.211 ngôi mộ liệt sĩ của huyện.

Cán bộ, công nhân, viên chức tặng lọ hoa tại 1.211 ngôi mộ liệt sĩ của huyện.

Chủ tịch CĐCS các xã, thị trấn là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM ở các xã, thị trấn; tham gia Ban Chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Hàng năm, CĐ phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo ra quyết định công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa. Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) xã là đoàn viên CĐ giữ vị trí, vai trò quan trọng, nòng cốt nên có điều kiện trực tiếp hoặc gián tiếp trong đóng góp xây dựng các tiêu chí của xã NTM, huyện NTM.

CĐ đã tổ chức tuyên truyền đến 2.345 CĐ viên trực thuộc 71 CĐCS về việc xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện NTM, với hình thức đa dạng. Các cấp CĐ đã đưa nội dung xây dựng huyện NTM vào nghị quyết của CĐ cấp mình. Nhiều CĐCS đã tổ chức hội thi, văn nghệ, thể dục thể thao hoặc sinh hoạt CĐ có lồng ghép tuyên truyền các tiêu chí huyện NTM. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của CĐ viên, tạo sự lan tỏa trong vận động gia đình, người thân thực hiện vai trò chủ thể trong xây dựng NTM.

Các cấp CĐ huyện Chợ Lách đã vận động và 100% CBCNVC gương mẫu trong việc xử lý rác thải tại hộ gia đình. Trên địa bàn huyện có 2 đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt. CBCNVC có nhà ở nằm sâu trong vườn, phương tiện thu gom rác không đến được thì thu gom, phân loại và tự xử lý bằng các hình thức đào hố chôn lấp hợp vệ sinh, ủ phân và đốt xa nhà. Nhiều CBCNVC áp dụng mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, hình thức hố rác gia đình 3 ngăn. Các công ty, doanh nghiệp đều có hệ thống xử lý rác và nước thải theo quy định. Xây dựng 55 hố thu gom và xử lý chất thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

98% CBCNVC đã tích cực tham gia Ngày Chủ nhật NTM tại ấp, khu phố nơi cư trú, với những phần việc cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, CBCNVC còn đóng góp ngày lương, với tổng số tiền 124,234 triệu đồng để hỗ trợ các xã xây dựng công trình vệ sinh. 11/11 CĐCS xã, thị trấn có công trình cây xanh tại trụ sở làm việc. LĐLĐ huyện có 1 công trình cây xanh tuyến đường loại A ở 1 xã NTM. CBCNVC huyện, xã đã chăm sóc và tặng 1.211 lọ hoa tại 1.211 ngôi mộ liệt sĩ của huyện.

100% CBCNVC gương mẫu thực hiện tốt kế hoạch an ninh - quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. CĐ phối hợp với ngành chức năng tham mưu Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện. Từ đó, không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm so với các năm liền kề trước.

 CĐ phối hợp tốt trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên địa bàn huyện đã xây dựng được nhiều mô hình phòng chống tội phạm hoạt động có hiệu quả. Địa bàn xã, thị trấn trong sạch, đảm bảo ổn định về an ninh trật tự, không có xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; đã chuyển hóa 3 đơn vị và được Bộ Công an quyết định đưa ra khỏi diện xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

CBCNVC thực hiện nghiêm chủ trương không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi tham gia giao thông; vận động con em mình thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, CĐ còn vận động đoàn viên đóng góp Quỹ vì người nghèo, Quỹ “Mái ấm CĐ”, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, với tổng số tiền vận động trong 4 năm hơn 1,2 tỷ đồng, góp phần cùng huyện giải quyết tiêu chí về nhà ở cho các hộ dân ở các xã NTM.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Lách Lê Văn Vấn cho rằng, thời gian qua, CBCNVC đã tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Huyện ủy Chợ Lách về xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2016 - 2020. CĐ đã tham gia xây dựng 9 tiêu chí huyện NTM, trong đó nổi bật nhất là tiêu chí số 5 - y tế, văn hóa, giáo dục, tiêu chí số 7- môi trường, tiêu chí số 8 - an ninh trật tự xã hội, tiêu chí số 9 - chỉ đạo xây dựng NTM. Đến thời điểm này, huyện Chợ Lách đã đủ điều kiện để đề nghị cấp trên kiểm tra, công nhận huyện NTM. Điều đáng trân trọng nhất vẫn là đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn khởi sắc.

Mai Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN