10.000 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên tạo việc làm

19/12/2007 - 19:37

Giai đoạn 2008 - 2012 Chính phủ dự kiến sẽ dành khoảng 10.000 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm. Đây là ý kiến chỉ Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân trong thông báo kết luận về tiến độ xây dựng đề án "Hỗ trợ Thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2011".

Theo đó, ngày 23/11 vừa qua, trong buổi làm việc với TƯ Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo TƯ Đoàn khẩn trương hoàn chỉnh đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30/12/2007.

Phó Thủ tướng thông báo, Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm" do TƯ Đoàn chủ trì, được đặt trong chương trình tổng thể về việc làm và học nghề.

Theo đó, TƯ Đoàn sẽ chịu trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, đồng thời, xây dựng các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm kiểu mẫu của Đoàn Thanh niên.

Cụ thể, từ 2008 - 2011, TƯ Đoàn phối hợp cùng Bộ LĐTBXH quy hoạch và lựa chọn một số trung tâm hiện tại để củng cố, nâng cấp thành các trung tâm chất lượng cao. Đoàn cũng sẽ là cơ quan giám sát, đánh giá và phản biện việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề, tạo việc làm cho thanh niên.

Bộ LĐTBXH chịu trách nhiệm ban hành các chính sách khuyến khích dạy, học nghề như tín dụng ưu đãi để học nghề, đi làm việc ở nước ngoài, nâng cấp mở rộng trường nghề và hỗ trợ doanh nhân trẻ lập nghiệp.

Giai đoạn 2008 - 2012 Chính phủ dự kiến sẽ dành khoảng 10.000 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm. Ngoài ra, dự án có thể huy động thêm các nguồn vốn khác.

Việc quản lý vốn vay sẽ được giao cho các ngân hàng và Đoàn có trách nhiệm tư vấn giúp đỡ thanh niên làm thủ tục vay.

Theo VNN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN