Các trường hợp được tha tù trước hạn

21/04/2024 - 19:20

Bà V.T.T có nhu cầu tư vấn: Cháu nội tôi bị tòa xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và đã chấp hành hình phạt được 1 năm. Cháu tôi có con nhỏ 3 tuổi và là lao động chính của gia đình.

Xin hỏi: Trong thời gian cải tạo, cháu tôi chấp hành tốt nội quy trại giam. Vậy cháu tôi có được tha tù trước thời hạn hay không?

Thắc mắc của bà được luật sư Nguyễn Văn Tặng (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Khoản 1 Điều 66, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về việc tha tù trước hạn như sau:

1. Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phạm tội lần đầu;

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;

c) Có nơi cư trú rõ ràng;

d) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí;

đ) Đã chấp hành được ít nhất là 1/2 mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn. Trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Theo thông tin của bà cung cấp thì: Cháu nội bà bị tòa xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và đã chấp hành hình phạt được 1 năm. Cháu bà chấp hành được hơn 1/3 mức phạt tù và chấp hành tốt nội quy trại giam, hiện đang có con nhỏ 3 tuổi. Tuy nhiên, bà không cho biết rõ cháu nội bà là nam hay nữ.

Trường hợp nếu cháu nội bà là phụ nữ, có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và đã chấp hành được ít nhất là 1/3 thời hạn phạt tù và có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 66 Bộ luật Hình sự nêu trên thì cháu bà có thể được xem xét tha tù trước thời hạn.

 Trường hợp cháu nội bà là nam hoặc con nhỏ từ 36 tuổi trở lên, thì cháu bà cần chấp hành được ít nhất là 2/3 mức phạt tù có thời hạn tương đương 1 năm 8 tháng tù, mới đủ điều kiện để được xem xét tha tù trước thời hạn (theo điểm đ, khoản 1, Điều 66 Bộ luật Hình sự).

                H. Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN