Cần quan tâm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

30/09/2015 - 08:26

Thời gian qua, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 5-11-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI), công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được các cấp, các ngành quan tâm. Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục phong phú, đa dạng như: tổ chức truyền thông nói chuyện chuyên đề về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho gần 9 ngàn trẻ em là học sinh tại 72 điểm trường THCS, THPT, trung tâm trẻ em, Làng trẻ em SOS; sinh hoạt định kỳ cho trẻ em lao động sớm về kỹ năng tự nhận thức bản thân, phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em, giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè; tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em… 

Các hoạt động trên đã trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về cuộc sống để tự bảo vệ bản thân và phòng tránh được các tác hại tiêu cực. Nhiều đơn vị, địa phương quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; chăm lo sức khỏe, y tế, giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho các em có chỗ vui chơi, giải trí; thực hiện và bảo vệ các quyền của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kịp thời can thiệp, phòng ngừa đối với trẻ em bị ngược đãi, bạo lực.
Tuy nhiên, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong thời gian qua còn nhiều hạn chế. Tình trạng bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, tai nạn thương tích, trẻ em nghiện game online, game bắn cá đang gia tăng. Việc quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ vui chơi, giải trí cho trẻ em chưa nhiều, chưa đáp ứng yêu cầu. Triển khai các chương trình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em thực hiện chưa đi vào thực chất. Công tác tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở một số ngành, địa phương chưa được quan tâm. Thiếu khu vui chơi, giải trí cho trẻ em. Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em còn hạn chế… Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em còn nhiều khó khăn.
Để việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em tốt hơn, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục để cơ quan, tổ chức và người dân thấy được tầm quan trọng và có trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đồng thời lên án, phê phán các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xâm hại, bạo lực, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em vào các hoạt động vi phạm pháp luật, tội phạm, cản trở thực hiện các quyền trẻ em. Các cơ quan chức năng cần xây dựng nội dung, thông điệp truyền thông tuyên truyền, giáo dục, tư vấn về bảo vệ trẻ em phù hợp với từng đối tượng. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất dành cho trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Nhân Giang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích