Chế độ, chính sách mới cho những người tham gia chiến đấu sau 30-4-1975

15/10/2010 - 08:00

Theo Hướng dẫn số 880 của Thường trực Ban chỉ đạo 183 Bộ Quốc phòng, đối tượng được khảo sát bao gồm: Quân nhân, Công an nhân dân nhập ngũ từ ngày 1-5-1975 trở về sau đã phục viên, xuất ngũ trước 1-1-2000;

công nhân viên chức Quốc phòng, Công an, công nhân viên chức Nhà nước, chuyên gia và cán bộ dân sự các ngành đã thôi việc trước ngày 1-1-1994; cán bộ dân chính Đảng cấp huyện, cấp xã đã thôi việc trước ngày 1-1-1994; dân quân tự vệ (dân quân, du kích), công an viên; thanh niên xung phong; quân nhân bị bệnh tâm thần. Đối tượng được khảo sát phải là người trực tiếp tham gia bảo vệ biên giới của Tổ quốc (cả trên bộ và biển - đảo), trực tiếp truy quét bọn Ful-rô ở Tây nguyên, trực tiếp làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào và Campuchia sau 30-4-1975, hiện nay không được hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, bệnh binh, liệt sĩ và đang công tác có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ nghỉ hưu ở xã và đang công tác ở cấp xã) kể cả số còn sống và từ trần.
Những người nhập ngũ từ 30-4-1975 trở về trước không thuộc đối tượng khảo sát của Hướng dẫn 880 này, vì đã hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 188 và Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ.
Đại tá Nguyễn Văn Lăng – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, cấp xã phải tổ chức, hướng dẫn cho các nhóm đối tượng kê khai theo biểu mẫu và báo cáo về huyện trước ngày 20-10-2010; cấp huyện báo cáo về tỉnh trước ngày 25-10-2010 và Bộ CHQS tỉnh tổng hợp báo cáo về Quân khu và Bộ Quốc phòng vào ngày 30-10-2010.

T.V.T

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN