Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

17/03/2022 - 19:46

BDK - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022.

 Người khuyết tật có khó khăn về tài chính có quyền được TGPL. Ảnh: T.Thảo

 Người khuyết tật có khó khăn về tài chính có quyền được TGPL. Ảnh: T.Thảo

Các hoạt động thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính bao gồm: Thực hiện TGPL, trong đó chú trọng tư vấn chính sách đặc thù dành cho người khuyết tật và thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được TGPL khi có yêu cầu. Đơn vị chủ trì là Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL nhà nước).

Kế đến là hoạt động cung cấp danh sách, số điện thoại của trợ giúp viên pháp lý, luật sư, cộng tác viên và trung tâm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Hội người khuyết tật, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật… Đơn vị chủ trì là Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL nhà nước).

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì hoạt động truyền thông về TGPL và quyền được TGPL của người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ thực hiện TGPL về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính ít nhất từ 1 - 2 lớp/năm. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN