Chủ trương & chính sách mới

01/01/2010 - 07:56

* UBND tỉnh vừa có Quyết định ủy quyền cho Sở Tài nguyên - Môi trường Bến Tre cấp giấy chứng nhận quyền sở dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, sao cho đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

* Theo Quyết định 21 của UBND tỉnh, giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trướng nông thôn theo từng mục đích sử dụng (đã có thuế giá trị gia tăng, chưa có phí bảo vệ môi trường) được quy định mới như sau: Sinh hoạt cho các hộ dân cư: 5.700đ/m3; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phục vụ mục đích công cộng từ 5.700đ đến 6.500đ/m3; hoạt động sản xuất từ 6.000 đến 6.800đ/m3; hoạt động kinh doanh dịch vụ từ 6.500đ đến 7.300đ/m3; các đối tượng quy định ở khoản 3 và 4 được tính 15m3/tháng theo giá quy định tại khoản 1 Quyết định này.
* Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre vừa có công báo mời các đơn vị, tổ chức tham gia Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam năm 2009. Đây là giải có tầm cỡ quốc gia được tổ chức hàng năm; hồ sơ đăng ký tham gia (có mẫu) xin gởi về Sở Thông tin - Truyền thông trước ngày 15-1-2010 (không tốn lệ phí) theo địa chỉ: 28 Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, TP.Bến Tre. ĐT: 0753.818107.

H.V.T

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN