Chủ trương & chính sách mới

03/05/2011 - 16:22

Từ đầu tháng 5-2011, nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực thực thi, gồm: tăng lương tối thiểu; chấm dứt huy động và cho vay bằng vàng; sử dụng hóa đơn điện tử, phí chứng khoán; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Ngoài ra, các chính sách về tăng lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu thêm 1%; hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch theo Quyết định 63/2010 cũng được thực thi.

Hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu về giáo dục với chủ đề “Giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái thiệt thòi” từ ngày 2-5 đến 8-5, 63 tỉnh thành trong cả nước, các cơ sở giáo dục đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có tọa đàm xoay quanh nội dung “Kế hoạch bài giảng – Câu chuyện lớn”. Tuần lễ này nhằm nâng cao nhận thức; sự quan tâm của xã hội về tầm quan trọng của việc đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai; vận động các ban ngành và toàn xã hội quan tâm, hành động hỗ trợ giáo dục cho mọi người, đặc biệt là cho phụ nữ và trẻ em gái thiệt thòi. Ở nước ta, tuần lễ này được hưởng ứng ngày càng sôi nổi và sâu rộng từ ba năm qua, và đây cũng được xem là một trong những chủ trương, chính sách lớn.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN