Chủ trương & chính sách mới

08/09/2011 - 17:35

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, trong đó đề xuất mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng là 40 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm gồm: vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng và bảo tồn nguồn gen giống cây; về khảo nghiệm; bình tuyển công nhận cây đầu dòng; bảo hộ giống cây trồng mới; về sản xuất kinh doanh; quản lý chất lượng giống cây trồng... Mỗi hành vi vi phạm phải chịu một trong hai hình thức xử phạt sau: cảnh cáo và phạt tiền.

 

Ngân hàng Nhà nước vừa triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, và đưa ra mức hạ lãi suất VND xuống 17% - 19% năm, đồng thời giữ trần lãi suất huy động 14%/năm đối với tất cả các ngân hàng thương mại. Ngày 7-9-2011, thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Chỉ thị 02, yêu cầu tổ chức tín dụng tự kiểm tra, phát hiện những vi phạm về mức lãi suất huy động bằng VND và USD; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu các chi nhánh, đơn vị của tổ chức tín dụng vi phạm, không chấp hành chỉ đạo việc phá trần lãi suất huy động VND 14% và USD quá 2%.

 

Ngày 7-9-2011, UBND tỉnh đã có công văn gởi Sở Công Thương yêu cầu triển khai ngay nội dung văn bản số 2035 ngày 25-8-2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Trung Quốc công bố loại bỏ 2.255 doanh nghiệp lạc hậu. Công văn nêu rõ: Cần sớm thông tin rộng rãi tình hình này trên các phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và tìm hiểu để tránh việc nhập khẩu thiết bị và công nghệ lạc hậu từ các doanh nghiệp bị loại của Trung Quốc mà gây ô nhiễm môi trường và làm thiệt hại cho kinh tế địa phương.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN