Chủ Trương-chính sách mới

16/10/2009 - 13:05

* Từ ngàyẮ1-12-2009, những quy định mới trong Nghị định sửa đổi, bổ sung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp sẽ có hiệu lực thi hành, trong đó quy định rõ các trường hợp bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang an toàn lưới điện. Nghị định này của Chính phủ cũng bổ sung các quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang an toàn lưới điện; bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện; hỗ trợ chi phí di chuyển...

* Văn phòng UBND tỉnh vừa công bố đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Bến Tre. Theo đó, trang thông tin điện tử này đã được cập nhật đầy đủ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật khác do HĐND và UBND cấp tỉnh và huyện ban hành được đăng Công báo từ năm 2006 đến nay theo từng số Công báo, đáp ứng yêu cầu truy cập, tìm hiểu các chủ trương, chính sách pháp luật của tỉnh nhà. Địa chỉ của website Công báo: http://congbao.bentre.gov.vn. Văn phòng UBND tỉnh đã thông báo các cơ quan, đơn vị  và cá nhân nếu phát hiện có hạn chế, khó khăn, đề nghị phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để khắc phục, hoàn thiện.

P.V.T

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN