Chủ trương & chính sách mới

20/08/2010 - 08:47

* Phát triển nhanh gắn với phát triển bền vững là quan điểm phát triển của Việt Nam trong thập niên mới (2011-2020). Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội thảo do Viện KHXH Việt Nam và Ngân hàng thế giới tổ chức ngày 18-8 còn nêu rõ rằng, đến năm 2020,

Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để phát triển cao hơn, tốc độ tăng GDP bình quân 7-8%/năm để đạt bình quân GDP đầu người từ 3.000 đến 3.200 USD; thu nhập thực tế của dân cư gấp khoảng 3,5 lần so với hiện nay. Và, chiến lược phát triển nhanh, bền vững đã lấy chủ đề chính là tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo định hướng XHCN.

* Bộ Công thương vừa công bố kế hoạch vận hành thị trường phát điện cạnh tranh trong năm 2011. Kéo theo sự ra đời của thị trường phát điện cạnh tranh là một kế hoạch to lớn về cải tổ, tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã và đang triển khai. Do đó, năm 2011 Việt Nam sẽ chứng kiến một bước ngoặt lớn cải cách diện mạo ngành điện. Các vấn đề như đàm phán mua bán điện giữa các nhà máy phát điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng phải cạnh tranh bình đẳng với các nhà máy điện ngoài Tập đoàn này để được huy động. Tuy nhiên, với các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu sẽ không phải chào giá trên thị trường phát điện mà do trung tâm điều độ chủ động lập lịch huy động để đảm bảo tối ưu hệ thống và các ràng buộc về chống tiêu, chống lũ.


Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN