Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

28/02/2020 - 07:42

BDK - Ngày 5-1-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 31 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), trước hết là ủy viên ban thường vụ, thường trực và ủy viên cấp ủy các cấp. Sau hơn một năm triển khai và tổ chức thực hiện, bước đầu đạt một số kết quả quan trọng.

Các đại biểu dự hội nghị kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Hữu Hiệp

Các đại biểu dự hội nghị kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Hữu Hiệp

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm

Từ khi ban hành Quy định số 31, các cấp ủy đảng các cấp đã tổ chức học tập, quán triệt quy định nghiêm túc để nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, của CB, ĐV về trách nhiệm nêu gương. Đẩy mạnh việc tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện quy định. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc giám sát, theo dõi, góp ý CB, ĐV, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trách nhiệm nêu gương gắn với giáo dục sự liêm chính.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp cho rằng, qua hơn một năm thực hiện Quy định số 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giúp cho công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ý thức, trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV từng bước được nâng lên, tích cực thúc đẩy hoàn hành tốt nhiệm vụ được giao của cá nhân, đơn vị. Củng cố niềm tin của CB, ĐV và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng mà trước hết là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt chưa xác định rõ trách nhiệm nêu gương, chưa thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc chưa sát việc, sát người, sát cơ sở; nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. Năm 2019, các tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 164 đảng viên, trong đó có 60 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do công tác quản lý CB, ĐV và tự kiểm tra, giám sát (KT, GS) của chi bộ một số nơi chưa tốt. Trách nhiệm nêu gương của một số CB, ĐV, kể cả cấp ủy viên không cao, còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Gương mẫu, trong sáng

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo hướng dẫn việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, là một trong những tiêu chí để phân tích, đánh giá chất lượng ĐV và tổ chức đảng. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, nhất là Quy chế nêu gương, nêu cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của CB, ĐV. Sắp tới, các cấp ủy cần tăng cường công tác KT, GS việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; trong đó tập trung KT, GS của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV theo Quy định số 09 của Ban Bí thư, cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2020 và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo Quy định số 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương gương điển hình, mô hình hay trong học tập và làm theo Bác.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Võ Văn Kiệt cho biết, thời gian qua, đơn vị đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, có nhiều chuyển biến quan trọng, thúc đẩy việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của ĐV, chú trọng phát huy vai trò nêu gương của CB lãnh đạo, người đứng đầu. Sắp tới, đơn vị sẽ thường xuyên kiểm tra việc phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là CB lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu. Đẩy mạnh tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Quy định số 31. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc GS, theo dõi, góp ý CB, ĐV, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp, các cấp ủy đảng cần phải hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trách nhiệm nêu gương gắn với giáo dục sự liêm chính. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, CB, ĐV, nhất là CB có chức, có quyền, đòi hỏi phải luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng để vượt qua thách thức. Vì vậy, cấp ủy viên các cấp và CB, ĐV phải thực sự gương mẫu, trong sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gần gũi, gắn bó với nhân dân.

“Cấp ủy các cấp cần phát hiện kịp thời những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để tuyên truyền, tạo sự lan tỏa và để thực hiện tốt phương châm “Xây trước, chống sau”. Gắn việc thực hiện Quy định số 31 với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại CB, ĐV và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Tăng cường KT, GS những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ từ khi mới manh nha để ngăn chặn kịp thời. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tinh thần đúng người, đúng lỗi, có lý, có tình và mang tính thuyết phục cao”.                                                                                     

(Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp)

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN