Đề xuất kiện toàn tổ chức các đơn vị chuyên trách về chuyển đổi số và an toàn thông tin

14/05/2021 - 13:24

BDK.VN - Ngày 14-5-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị chuyên trách về chuyển đổi số và an toàn thông tin. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bến Tre. Ảnh: Hoàng Giàu

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Cục An toàn thông tin, Cục Tin học hóa và Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương.

Tại điểm cầu Bến Tre có Ban giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng các phòng chuyên môn tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Cục trưởng Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Phúc báo cáo đề xuất kiện toàn các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương; Phó cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Hữu Hạnh báo cáo đề xuất đổi mới chức năng, nhiệm vụ, tên gọi của các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương.

Đại biểu các tỉnh: Hải Phòng, Quảng Nam, Lào Cai, Quảng Ninh, Bình Định, Bắc Ninh… thảo luận, trao đổi và kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà các Sở gặp phải trong thời gian qua, đặc biệt là chức năng, nhiệm vụ của các Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến chuyển đổi số, an toàn thông tin, vấn đề liên quan đến đơn giá, định mức đối với các dự án công nghệ thông tin.

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng tóm tắt lại nhiệm vụ của ngành liên quan đến chuyển đổi số và đảm bảo an toàn an ninh mạng để thống nhất nhận thức, hành động trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hoàng Giàu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN