Đối tượng được tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự

07/03/2021 - 19:20

Anh Nguyễn Vinh Chấn có nhu cầu tư vấn: Năm nay tôi 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc cho một công ty ở TP. Hồ Chí Minh. Mẹ tôi mất đã lâu, cha tôi già yếu (62 tuổi). Tôi có người em trai đang học đại học năm thứ hai. Tôi là người lao động chính trong gia đình và lo cho em trai ăn học. Xin hỏi, tôi có thuộc diện được miễn hay hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự (NVQS) hay không?

Thắc mắc của anh được luật sư Phạm Thị Kim Tuyến (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Điều 30 Luật NVQS năm 2015 quy định về độ tuổi gọi công dân nhập ngũ như sau: “Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi”.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật NVQS, công dân được hoãn gọi nhập ngũ trong những trường hợp sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Khoản 2 Điều 41 Luật NVQS quy định miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Đồng thời tại Khoản 3, 4 Điều 41 Luật NVQS quy định:

“3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp huyện ký quyết định.

Căn cứ điều luật và theo thông tin anh cung cấp, nếu đủ điều kiện về sức khỏe thì anh là công dân thuộc độ tuổi thực hiện NVQS. Với hoàn cảnh của anh là lao động chính trong gia đình, mẹ chết, cha già yếu và có người em còn đang học chưa có công việc làm ổn định, do vậy, anh sẽ không được miễn gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, anh có thể sẽ thuộc trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 41 Luật NVQS như nêu trên.

Do đó, để được xem xét giải quyết tạm hoãn gọi nhập ngũ, anh cần chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND xã nơi anh cư trú để được hội đồng NVQS địa phương xem xét giải quyết. Hồ sơ gồm: Đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình, có xác nhận của UBND xã (phường) nơi anh cư trú; giấy tờ chứng minh là đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN