Giải quyết 39 đơn khiếu nại, kiến nghị của công dân

27/01/2022 - 11:01

BDK.VN - Trong tháng 1-2022, toàn ngành Thanh tra tỉnh tiếp thường xuyên 43 lượt người. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp 13 lượt người, thanh tra các huyện, thành phố tiếp 30 lượt người.

Nội dung chủ yếu là các khiếu nại liên quan đất đai, tranh chấp lối đi; khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa quốc lộ 57, Dự án Đại lộ Đông Tây, đất rừng phòng hộ và đặc dụng, đất tập đoàn sản xuất.

Cùng trong tháng, ngành Thanh tra tiếp nhận trong tháng là 91 đơn; đã chuyển 52 đơn đến cơ quan có thẩm quyền, thụ lý giải quyết 39 đơn. Trong đó, đã giải quyết và có quyết định giải quyết 27 đơn khiếu nại, đang xác minh 9 đơn; ban hành văn bản giải quyết 12 đơn kiến nghị, đang xác minh 42 đơn; đang thẩm tra xác minh 1 đơn tố cáo.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN