Giải quyết 64 đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân

31/01/2024 - 20:52

BDK.VN - Trong tháng 1-2024, các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp 319 lượt/245 người. Trong đó, tiếp thường xuyên 179 lượt/200 người, lãnh đạo tiếp định kỳ 140 lượt/45 người.

Nội dung tiếp công dân liên quan đến khiếu nại đất đai; tranh chấp lối đi; công tác bồi thường, giải tỏa; đất tập đoàn sản xuất; tố cáo về lĩnh vực hành chính; các phản ánh, kiến nghị liên quan đến đất đai, điện gió (huyện Thạnh Phú) và các phản ánh, kiến nghị khác.

Toàn tỉnh tiếp nhận 184 đơn; trong đó, có 24 đơn không đủ điều kiện xử lý, 160 đơn đủ điều kiện xử lý; đã chuyển trả và hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 38 đơn; thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước 122 đơn (24 đơn khiếu nại, 5 đơn tố cáo, 93 đơn kiến nghị và phản ánh).

Các cơ quan chức năng tỉnh đã giải quyết 64/122 đơn thuộc thẩm quyền gồm 12 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo, 50 đơn kiến nghị và phản ánh; đang xem xét giải quyết 58 đơn (còn trong hạn giải quyết).

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN