Hội Công chứng viên tỉnh đại hội bất thường

20/04/2024 - 18:34

BDK.VN - Ngày 20-4-2024, Hội Công chứng viên (CCV) tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức đại hội bất thường, với sự tham dự của 32 đại biểu là hội viên (HV) Hội CCV tỉnh.

Đoàn Chủ tịch Hội CCV tỉnh tại Đại hội bất thường Hội CCV tỉnh (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Đoàn Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh tại tại hội bất thường.

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng tham dự đại hội cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Đại hội đã hoàn thành các nội dung: Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy Hội CCV tỉnh Bến Tre (ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-HCCV ngày 25-5-2022 của Chủ tịch Hội CCV tỉnh); thảo luận lấy ý kiến góp ý và thông qua Dự thảo Nội quy Hội CCV tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội bất thường Hội CCV tỉnh.

Cùng ngày, Hội CCV tỉnh đã tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Hội CCV tỉnh hiện có 34 HV hoạt động dưới sự giám sát của Ban Chấp hành (BCH) Hội CCV tỉnh. Hội CCV tỉnh được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hiệp hội CCV Việt Nam; được sự hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ kịp thời của Sở Tư pháp và các ngành có liên quan.

Năm 2023, BCH Hội CCV tỉnh giám sát HV trong việc tuân thủ quy định pháp luật, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, Điều lệ Hiệp hội CCV và Nội quy Hội CCV tỉnh. Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch được công chứng.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN