Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân rộng mô hình thi đua “Đồng khởi mới”

06/12/2023 - 05:33

BDK - Sau khi nhận được Thông báo số 64-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM) giai đoạn 2021 - 2025. Hội xác định 2 nội dung thi đua là: thi đua xây dựng tổ chức Hội CCB trong sạch, vững mạnh; thi đua tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm là tham gia xây dựng NTM, ĐTVM.

Trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Nhiều công trình, phần việc thiết thực

Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Văn Hải cho biết: 2 năm qua, các cấp hội tập trung vận động cán bộ, hội viên (HV) và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng NTM, ĐTVM bằng nhiều hình thức: hiến kế, hiến của, góp công, góp sức, hiến đất để làm, mở rộng đường nông thôn ấp, xã 87.883m2 và cây trồng quy thành tiền trên 18,9 tỷ đồng, đóng góp tiền mặt 16,9 tỷ đồng; vận động nhân dân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho địa phương được 55,6 tỷ đồng. Cán bộ, HV đóng góp 39.832 ngày công lao động thực hiện các công trình phúc lợi ở địa phương như làm mới 249 cây cầu. Riêng cơ quan Tỉnh hội vận động xây dựng 26 cầu giao thông nông thôn (GTNT), trị giá 3,735 tỷ đồng; tham gia làm mới, mở rộng, nâng cấp đường GTNT được 175,74km; vận động làm 2 tuyến đường dài 2.600m, ngang 3m, cao 0,14cm, tại liên ấp Bình Đông 2 - Mỹ Đức, xã Hương Mỹ (Mỏ Cày Nam). Kinh phí 1,825 tỷ đồng, trong đó Hội CCB tỉnh vận động 1,28 tỷ đồng…

Về kết quả xây dựng “điển hình”, học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình” và vượt qua “điển hình”, để thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh chủ trương tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình “5+1” giúp CCB vươn lên thoát nghèo. Giai đoạn 2016 - 2021, toàn hội đã duy trì được 730 nhóm “5+1” giúp nhau thoát nghèo bền vững với 5.042 thành viên tham gia, đã vận động giúp HV vốn sản xuất 61,13 tỷ đồng; cây trồng, vật nuôi quy thành tiền 8,06 tỷ đồng; 12.958 ngày công lao động; cho mượn đất sản xuất 22.252m2, giúp thoát nghèo 1.254 hộ.

Từ năm 2021 đến nay, hội CCB cơ sở 157 xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình “5+1”, tổng số vốn hỗ trợ 18,4 tỷ đồng, bình quân mỗi mô hình được hỗ trợ 21,6 triệu đồng, cho mượn đất sản xuất 35.870m2 và hỗ trợ 21.387 ngày công lao động. Kết quả, các mô hình đều có tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, khoảng 50% mô hình đã có tăng thu nhập từ 20 - 30 triệu đồng/năm, hiện hội quản lý 752 mô hình với 4.988 thành viên.

Tiếp tục nhân rộng mô hình hiệu quả

Thông qua việc triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu và đang được nhân rộng. Điển hình là mô hình “5+1” của Hội CCB xã Tân Thiềng (Chợ Lách). Sau 3 năm, mô hình giúp hội xóa được 11 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo, đến cuối năm 2016, xã không còn CCB nghèo.

 Ngoài ra, Hội CCB xã còn xây dựng mô hình “5+1” giúp CCB vươn lên khá giàu. Từ năm 2016 - 2021, hội đã huy động được 1,25 tỷ đồng để giúp cho 15 hộ xây dựng nhà ở, mỗi căn từ 150 - 200 bao xi-măng và giúp 32 HV thiếu vốn sản xuất, từ 15 - 20 triệu đồng/hộ. Từ đó, 15 hộ đã xây dựng nhà ở được khang trang (250 - 800 triệu đồng/căn), 32 hộ sản xuất có thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ CCB khá giàu của xã đạt 85%. Tỉnh hội đã sơ kết rút kinh nghiệm mô hình “5+1” giúp CCB vươn lên khá giàu của xã Tân Thiềng và nhân rộng được 453 mô hình ở hầu hết các xã, phường, thị trấn.

Mô hình vận động nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các huyện, thành hội thực hiện chỉ tiêu hàng năm. Từ năm 2021 đến nay, vận động được tổng số 420 nhà, đạt 134,61% so với chỉ tiêu kế hoạch, tổng số tiền 33,75 tỷ đồng. Mô hình xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” đã trở thành phong trào gắn với đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo”. Năm 2021, các cấp hội đã đăng ký được 356 mô hình “Dân dân khéo”; năm 2022 đăng ký thực hiện 510 mô hình; năm 2023 đăng ký thực hiện 255 mô hình.

Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Văn Hải cho biết: “Thời gian tới, hội tiếp tục phát động phong trào chung sức xây dựng NTM, ĐTVM, cán bộ, HV “hiến kế, hiến công, hiến của” để xây dựng NTM, ĐTVM; gương mẫu đi đầu trong xây dựng giao thông nông thôn và “Ngày Chủ nhật NTM” ở địa phương. Nâng chất mô hình xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” giai đoạn 2022 - 2027. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Đồng khởi mới”, “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”. Đẩy mạnh thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát động phong trào thi đua và nhân rộng điển hình theo phương châm học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”.

Bài, ảnh: Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN