Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam

26/05/2023 - 16:59

BDK.VN - Ngày 26-5-2023, Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội VII Hội CCB Việt Nam.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự, có Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB các huyện, thành phố và Chủ tịch Hội CCB 487, Chủ tịch Hội CCB các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị được Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh triển khai các nội dung: Chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; chuyên đề về nội dung giá trị cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chuyên đề Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đã triển khai, hướng dẫn đại biểu một số nội dung liên quan về: Thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; công tác quy hoạch cán bộ hội; trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập mới, giải thể tổ chức hội khi sáp nhập đơn vị hành chính địa phương; chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị-xã hội và tiền lương của Hội CCB Việt Nam theo hướng dẫn mới…

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN