Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

25/10/2020 - 19:48

BDK - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11-2020), UBND tỉnh đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, thời gian thực hiện các hoạt động hưởng ứng được tập trung tổ chức trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15-10 đến ngày 15-11-2020.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người. Chọn nội dung pháp luật thiết thực để thông tin, phổ biến, tập trung vào việc giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật. Phê phán, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức, trách nhiệm chủ động học tập, nghiên cứu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân...

Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao (cần xem xét đảm bảo các điều kiện an toàn về sức khỏe trong tình hình dịch Covid-19).

Cần tập trung vào các hình thức như phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn và phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp...

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN