Kiểm tra công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ IX (2023 - 2028)

02/02/2023 - 13:26

BDK.VN - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 412/KH-MTTQ-BTT về kiểm tra công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ IX (2023 - 2028).

Đại biểu huyện Châu Thành dự hội nghị triển khai công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ IX (2023 - 2028).

Đại biểu huyện Châu Thành dự hội nghị triển khai công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ IX (2023 - 2028).

Theo đó, đoàn sẽ kiểm tra công tác phối hợp triển khai các nội dung về bầu cử trưởng ấp, khu phố theo kế hoạch đề ra. Việc thực hiện các bước của quy trình hiệp thương bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ IX (2023 - 2028). Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn tại các huyện, thành phố. Thời gian kiểm tra từ ngày 6-2 đến 10-2-2023.

Kiểm ra nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ IX (2023 - 2028) tiến hành đúng quy trình, quy định của pháp luật về bầu cử, đúng tiến độ, thời gian và các văn bản hướng dẫn của tỉnh về bầu cử. Qua kiểm tra kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác bầu cử của MTTQ Việt Nam cấp xã, Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố, để hướng dẫn, chấn chỉnh thực hiện cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng quy định. Công tác kiểm tra phải kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ kế hoạch đề ra.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN