Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng

08/09/2009 - 09:30
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bến Tre báo cáo kết quả công tác PCTN tại tỉnh với BCĐ.PCTN Trung ương. Ảnh: H.Đức

Thực hiện chương trình công tác năm 2009 của Ban Chỉ đạo tỉnh Bến Tre về phòng, chống tham nhũng (PCTN), ngày 14-8-2009, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN đã ký Quyết định số 03/QĐ-BCĐ về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện công tác PCTN đối với một số đơn vị, địa phương, cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn Kiểm tra có cán bộ của Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo, Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ.

Theo đó, Đoàn Kiểm tra sẽ kiểm tra việc tổ chức triển khai các văn bản pháp luật, các chỉ thị, kế hoạch và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về PCTN, công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng của đơn vị, địa phương; việc thực hiện của cán bộ, công chức; tình hình, kết quả xử lý vụ việc có sai phạm, tiêu cực, tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, điều tra; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin về hành vi tham nhũng... Thời điểm kiểm tra là từ năm 2008 đến thời điểm đoàn tiến hành kiểm tra tại đơn vị, địa phương.
Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá những mặt làm được, chưa được, những hạn chế và nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác PCTN. Qua đó, giúp đơn vị, địa phương phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế và  tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN đạt hiệu quả.
Theo kế hoạch, từ tháng 9 đến 11-2009, Đoàn Kiểm tra sẽ làm việc với 3 sở, ngành (có 1 đơn vị thuộc Trung ương trên địa bàn tỉnh) và 2 địa phương, do ông Võ Thanh Liêm, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn. Sau kiểm tra ở mỗi đơn vị, địa phương, đoàn  sẽ có kết luận cụ thể và báo cáo, đề xuất đến Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét.

H. VỌNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN