Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

08/11/2011 - 16:53
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND kiêm Trưởng BCĐ.PCTN tỉnh Bến Tre phát biểu tại cuộc họp các thành viên BCĐ.PCTN tỉnh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật PCTN), Bình Đại đã đạt được kết quả khá tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN, lãng phí và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh được tổ chức triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Ban Chỉ đạo về Phòng, chống tham nhũng (BCĐ.PCTN) huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tổ chức 9 cuộc hội nghị với 906 cán bộ chủ chốt của huyện, xã tham dự; các cơ quan, ngành huyện và 20/20 xã, thị trấn đã tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa bàn gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm theo quy định: công khai, minh bạch tài sản, thu nhập; công khai, minh bạch trong hoạt động; thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở… Đối với công tác cải cách hành chính, huyện đã thực hiện tốt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó, chú trọng đến nội dung cải cách, tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, nâng cao chất lượng của bộ phận tiếp dân theo cơ chế “một cửa”. Hiện tại, huyện có 4 cơ quan hành chính cấp huyện và 20/20 xã, thị trấn tổ chức thực hiện theo quy trình một cửa, đã thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện ở các lĩnh vực: đất đai, đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng… Đồng thời, thực hiện tốt công tác hiện đại hóa nền hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với 10 phòng, ban chuyên môn của UBND huyện; ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc tại UBND các xã, thị trấn…

Cùng với các mặt công tác trên, công tác tiếp nhận, giải quyết đơn, thư tố cáo, tin báo về tội phạm tham nhũng và công tác kiểm tra, thanh tra, tố tụng tham nhũng được các ngành, các cấp thực hiện nghiêm. Tính từ tháng 7-2006 đến 30-9-2011, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng tiến hành 27 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực: quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, xét cấp và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quản lý ngân sách... (trong đó, đã tiếp nhận và tiến hành thanh tra theo nội dung 6 đơn tố cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí, công khai, minh bạch trong quản lý tài sản). Qua kết quả thanh tra, cơ quan chức năng đã kiến nghị và thu hồi số tiền sai phạm hơn 6,4 tỷ đồng; kiểm điểm 106 cá nhân, 3 tập thể, xử lý hành chính 31 cá nhân và một tập thể, quyết định chuyển công tác một cán bộ địa chính xã, chấn chỉnh công tác quản lý 7 cơ quan, đưa vào quản lý đất công 49.337m2, thu hồi 631m2 đất. Cơ quan chức năng đã xác định, không phát hiện tham nhũng mà chỉ phát hiện sai phạm trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, lưu trữ hồ sơ… Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế là do: việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa đạt hiệu quả cao; vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa phát huy đúng mức; một số ít cán bộ và quần chúng nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống tham nhũng...

Để công tác PCTN, lãng phí trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, BCĐ.PCTN huyện đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường sự phối hợp của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; chú trọng việc phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hoạt động PCTN; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Bình Đại sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế về công tác PCTN, thực hiện các chương trình, kế hoạch tiếp theo của Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020; kiện toàn tổ chức cơ quan chuyên trách về PCTN, lãng phí cấp huyện. Đồng thời, kiến nghị tỉnh tạo đủ nguồn lực dành cho công tác PCTN và có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác này.

 

 

Bài, ảnh: H.ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN