Quyền và nghĩa vụ của người làm chứng

10/05/2020 - 21:07

BDK - Ông Nguyễn Văn Xáng (Mỏ Cày Nam) có nhu cầu tư vấn: Tôi là bị đơn trong vụ tranh chấp đất. Gần nhà tôi có ông A là người lớn tuổi, biết rõ vụ việc. Pháp luật quy định ra sao về người làm chứng, tôi có thể mời ông A làm chứng được không? Người làm chứng có những quyền và nghĩa vụ gì?

Thắc mắc của ông được luật sư Lê Vũ Hồng Huệ (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Theo quy định tại Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015, các đương sự có quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng cụ thể như sau:

“1. Tôn trọng tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa… 5. Cung cấp tài liệu, chứng cứ; chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình... 13. Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình... 26. Quyền, nghĩa vụ khác mà pháp luật có quy định”.

Điều 77 BLTTDS quy định về người làm chứng là “Người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ việc được đương sự đề nghị, tòa án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng. Người mất năng lực hành vi dân sự không thể là người làm chứng”.

Theo trình bày của ông, ông là bị đơn trong vụ tranh chấp đất nên ông có quyền thực hiện những quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70 BLTTDS. Cụ thể là muốn yêu cầu ông A làm chứng về những vấn đề mà ông A biết.

Theo quy định tại Điều 78 của BLTTDS, người làm chứng có quyền và nghĩa vụ như sau:

“1. Cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu, đồ vật mà mình có được có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.

2. Khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết được có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.

3. Được từ chối khai báo nếu lời khai của mình liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình hoặc việc khai báo đó có ảnh hưởng xấu, bất lợi cho đương sự là người có quan hệ thân thích với mình.

4. Được nghỉ việc trong thời gian tòa án triệu tập hoặc lấy lời khai, nếu làm việc trong cơ quan, tổ chức.

5. Được thanh toán các khoản chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật.

6. Yêu cầu tòa án đã triệu tập, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình khi tham gia tố tụng; khiếu nại hành vi tố tụng của người tiến hành tố tụng.

7. Bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật do khai báo sai sự thật gây thiệt hại cho đương sự hoặc cho người khác.

8. Phải có mặt tại tòa án, phiên tòa, phiên họp theo giấy triệu tập của tòa án nếu việc lấy lời khai của người làm chứng phải thực hiện công khai tại tòa án, phiên tòa, phiên họp; trường hợp người làm chứng không đến phiên tòa, phiên họp mà không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ cản trở việc xét xử, giải quyết thì Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Hội đồng giải quyết việc dân sự có thể ra quyết định dẫn giải người làm chứng đến phiên tòa, phiên họp, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên.

9. Phải cam đoan trước tòa án về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên”.

Trên cơ sở quy định pháp luật nêu trên, ông có quyền làm đơn yêu cầu tòa án triệu tập ông A với tư cách là người làm chứng. Khi có giấy triệu tập của tòa án thì ông A phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của người làm chứng theo quy định của pháp luật.

Thẩm phán thụ lý vụ án sẽ xem xét đơn yêu cầu của ông và nội dung tranh chấp. Nếu thấy cần thiết phải có mặt người làm chứng trong quá trình tố tụng hoặc xét xử, tòa án sẽ có quyết định triệu tập người làm chứng.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN