Thanh tra chuyên ngành xử phạt hành chính hơn 600 triệu đồng

25/02/2022 - 10:57

Tháng 2-2022, ngành Thanh tra tỉnh tiến hành 6 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh...

Trong đó, Thanh tra tỉnh đang tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, Test kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh cũng phối hợp với Thanh tra các sở, ngành rà soát kế hoạch thanh tra năm 2022 của các đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Trong tháng, Thanh tra các sở, ngành thực hiện 171 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực như: Giao thông, đo lường chất lượng sản phẩm, truyền thông, môi trường, nông nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, tư pháp, xây dựng… Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 120 trường hợp vi phạm. Cơ quan chức năng đã ban hành 109 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 644,4 triệu đồng.

Đ. Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN