Thanh tra chuyên ngành xử phạt hành chính hơn 800 triệu đồng

04/11/2022 - 11:26

Tháng 10-2022, ngành thanh tra tỉnh tiến hành 21 cuộc thanh tra. Nội dung thanh tra chủ yếu gồm: thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản; việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bến Tre; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc tách thửa, phân lô, bán nền; việc quản lý, sử dụng nhà, đất công… 

Qua thanh tra, đã phát hiện một đơn vị sai phạm về kinh tế, với số tiền 3,694 triệu đồng và đã thu hồi tiền sai phạm nộp ngân sách nhà nước.

Thanh tra các sở, ngành thực hiện 156 cuộc thanh tra, kiểm tra thuộc các lĩnh vực như: giao thông, đo lường chất lượng sản phẩm, truyền thông, môi trường, nông nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, tư pháp, xây dựng, nội vụ. Qua thanh tra, kiểm tra đã ban hành 63 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 tổ chức và 52 cá nhân sai phạm với số tiền 866 triệu đồng.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN