Thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 2 tỷ đồng

19/09/2021 - 18:30

BDK - Tháng 9-2021, Thanh tra tỉnh thực hiện 5 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch; đã kết thúc 3 cuộc và có kết luận 1 cuộc.

Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực: việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; sử dụng đất đai liên quan đến việc san lấp mặt bằng để xây cất nhà, công trình trên đất nông nghiệp; việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; việc thực hiện chi trả, giải quyết chế độ chính sách người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội.

Qua thanh tra, phát hiện 1 đơn vị có sai phạm về kinh tế, với số tiền 2,172 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thu hồi nộp tài khoản tạm giữ (Thanh tra tỉnh), chờ xử lý sau số tiền 1,791 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi trả quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp với số tiền 380,996 triệu đồng, kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 tập thể.

Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 151 cuộc kiểm tra chuyên ngành thường xuyên. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 37 trường hợp vi phạm quy định trên các lĩnh vực về y tế, văn hóa, quảng cáo, giao thông, vận tải, viễn thông… Cơ quan chức năng đã ban hành 29 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 23,1 triệu đồng.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN