Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi hơn 130 triệu đồng

25/05/2023 - 16:26

BDK.VN - Tháng 5-2023, Thanh tra tỉnh tiến hành 17 cuộc thanh tra; đã kết thúc 8 cuộc, có kết luận thanh tra 5 cuộc.

Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực về tài chính, ngân sách, tài sản; việc chấp hành quy định pháp luật về giáo dục, chính sách pháp luật khác có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc quản lý, sử dụng quỹ đất có nguồn gốc do nhà nước quản lý; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện các dự án, gói thầu mua sắm tài sản… 

Qua thanh tra đã phát hiện 4 đơn vị sai phạm về kinh tế, với số tiền 442,37 triệu đồng. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 136,53 triệu đồng; chấn chỉnh, khắc phục sai sót, số tiền 305,83 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 6 cá nhân.

Thanh tra các sở, ngành thực hiện 155 cuộc thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực như: Giao thông, đo lường chất lượng sản phẩm, truyền thông, môi trường, nông nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, tư pháp, xây dựng, nội vụ… đối với 32 tổ chức, 788 cá nhân.

Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 7 tổ chức, 22 cá nhân vi phạm; đã ban hành 29 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 278,8 triệu đồng, nhắc nhở 201 trường hợp; tước giấp phép lái xe có thời hạn 5 trường hợp.

Đ. Chính

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Thanh tra tỉnh

BÌNH LUẬN