Thụ lý giải quyết 45 đơn khiếu nại, kiến nghị của công dân

26/09/2021 - 21:58

BDK - Tháng 9-2021, ngành thanh tra tỉnh tiếp nhận 45 đơn của công dân; đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 31 đơn, thụ lý giải quyết 14 đơn.

Trong số đơn ngành thanh tra tỉnh thụ lý, đã giải quyết 2/7 đơn khiếu nại, đang tiếp tục xác minh 5 đơn; đã giải quyết và ban hành văn bản giải quyết 12/38 đơn kiến nghị, đang thẩm tra 26 đơn.

Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 1 đơn vị về trách nhiệm việc thực hiện quy định pháp luật đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả, tổ chức rút kinh nghiệm 1 cá nhân.

Trong tháng, ngành thanh tra tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; giám sát, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị trong ngành. Đồng thời, đã thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng tại 1 đơn vị, đã có kết luận và tổ chức rút kinh nghiệm đối với 1 cá nhân.

Đ. Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN