Triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13

27/10/2021 - 17:45

BDK.VN - Sáng 26-10-2021, Ban Chỉ đạo 248 của tỉnh họp về tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến -Trưởng ban Chỉ đạo 248 phát biểu tại hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến -Trưởng ban Chỉ đạo 248 phát biểu tại hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến -Trưởng ban Chỉ đạo 248, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 248 chủ trì cuộc họp.   

Thành viên trong Ban Chỉ đạo được nghe dự thảo báo cáo kết quả khảo sát đánh giá tình hình hoạt động của các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đọan 2012 - 2021. Việc triển khai nghị quyết được thực hiện sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: tổ chức quán triệt nghị quyết cho cán bộ các cấp và quần chúng nhân dân, tuyên truyền qua hệ thống truyền thông về KTTT và các mô hình hợp tác có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về KTTT; các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển KTTT từng giai đoạn và triển khai thực hiện đến các ngành, UBND các xã, thị trấn. MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò trong vận động nhân dân tham gia các hình thức KTTT và phản ánh kịp thời nhu cầu của người dân trong phát triển KTTT.

Tuy nhiên, kinh tế hợp tác, HTX trong thời gian qua chưa phát triển tương xứng với tiềm năng địa phương. Một số HTX, THT mới thành lập trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước. Công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX chưa đi vào chiều sâu, chưa có mô hình HTX nổi bật điển hình, phần lớn các HTX có quy mô nhỏ, vốn điều lệ thấp, thành viên chưa thực hiện góp vốn điều lệ đầy đủ. Nhiều HTX chưa có hợp đồng liên kết trong sản xuất tiêu thụ doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo đóng góp, cho ý kiến và đi đến thống nhất xây dựng phóng sự về 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, cũng như thống nhất về kế hoạch tổ chức tổng kết hội nghị, cho ý kiến các tập thể và cá nhân được khen thưởng và thống nhất các đơn vị tham gia tham luận tại hội nghị.

Tin, ảnh: Minh Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN