Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

26/01/2021 - 14:16

BDK.VN - Ngày 26-1-2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và triển khai công tác năm 2021; triển khai kế hoạch số 6134 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20-6-2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Giám đốc Sở Tư pháp - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Võ Minh Thưởng chủ trì hội nghị.

Đại biểu huyện Bình Đại tham gia thảo luận tại hội nghị.

Đại biểu huyện Bình Đại tham gia thảo luận tại hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; việc xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, công tác phối hợp trong thực hiện Quyết định số 1521 của Thủ tướng Chính phủ; đóng góp cho các dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phối hợp PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng PBGDPL tỉnh năm 2021.

Theo đó, trong năm 2020, công tác phối hợp PBGDPL trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, đạt nhiều kết quả khả quan. Nội dung, hình thức không ngừng đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, bám sát nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin. Cụ thể như thông qua các hình thức hội nghị triển khai luật, Ngày Pháp luật định kỳ tại cơ quan, đơn vị, họp báo, sinh hoạt hội, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật; các bản tin chuyên ngành, trang thông tin điện tử, tủ sách pháp luật, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền miệng tại cuộc họp tổ nhân dân tự quản…

Để chủ động thực hiện các biện pháp tuyên truyền, PBGDPL trong tình hình dịch Covid-19, một số cơ quan đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như zalo, fanpage, youtube và ứng dụng app store… góp phần tích cực phòng ngừa dịch bệnh. Trong năm, toàn tỉnh thực hiện 33.044 cuộc PBGDPL trực tiếp với 893.949 lượt người tham dự; in ấn và phát hành hàng trăm ngàn tờ gấp, đề cương tuyên truyền pháp luật, đăng trên 350 tin, bài viết tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và địa phương…

Toàn tỉnh hiện có 201 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 1.735 báo cáo viên cấp huyện, 3.356 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã thường xuyên được củng cố và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng.

Công tác PBGDPL đối với các đối tượng đặc thù đã tư vấn việc làm và tuyên truyền pháp luật cho 23.383 lượt người, phát hành 107 quyển “Sổ tay quyền cơ bản của người lao động trong quan hệ lao động”; 1.400 tờ gấp tuyên truyền về quyền công đoàn của người lao động; tổ chức 29 lớp tập huấn truyền thông kỹ năng phòng ngừa nguy cơ, tự bảo vệ cho trẻ em và chuyển đổi hành vi cung cấp kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, có hơn 3.400 người tham dự.

Hòa giải ở cơ sở có tỷ lệ hòa giải thành trên 91%. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được quan tâm thực hiện. UBND các huyện, thành phố đã công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 với 150/157 xã, phường, thị trấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Võ Minh Thưởng đề nghị: Các sở, ngành, Ủy ban MTTQ các cấp, Hội đồng Phối hợp PBGDPL 2 cấp tiếp tục quan tâm thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg và các văn bản của địa phương triển khai thực hiện quyết định này. Thực hiện có hiệu quả và tổng kết việc thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Trong triển khai công tác PBGDPL đảm bảo thống nhất, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình của địa bàn. Tăng cường công tác PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnh: M. Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN