Trường hợp được hoãn chấp hành hình phạt tù

04/10/2020 - 20:40

BDK - Ông Nguyễn Văn Hai (Ba Tri) có nhu cầu tư vấn: Cháu trai tôi theo bạn bè rủ rê, lỡ phạm vào tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng rồi cháu tôi bị tòa xử phạt 1 năm tù. Hiện cháu tôi bị bệnh nặng. Xin hỏi, cháu tôi có thể xin hoãn thi hành án phạt tù được không và phải làm sao?

Thắc mắc của ông được luật sư Võ Tấn Thành (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 67 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: Người bị phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:

a/ Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục.

b/ Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì được hoãn cho đến khi đủ 36 tháng tuổi.

c/ Là người lao động duy nhất trong gia đình nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 1 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về tội xâm phạm an ninh Quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

d/ Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng; do nhu cầu công vụ thì được hoãn đến 1 năm.

Về thủ tục hoãn chấp hành phạt tù được quy định tại Điều 24 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2020) như sau:

- Đối với người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) đã ra quyết định thi hành án có thể tự mình hoặc theo đơn đề nghị của người bị kết án, văn bản đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chấp hành án cư trú, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người chấp hành án làm việc hoặc cư trú ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. Đơn đề nghị hoặc văn bản đề nghị phải được gửi cho TAND đã ra quyết định thi hành án kèm theo các giấy tờ có liên quan.

- Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù, Chánh án TAND đã ra quyết định thi hành án phải xem xét, quyết định. Trường hợp không đồng ý hoãn chấp hành án phạt tù thì Chánh án TAND phải có văn bản trả lời người có đơn đề nghị hoặc cơ quan có văn bản đề nghị và thông báo cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, trong đó nêu rõ lý do không chấp nhận.

Cháu của ông bị bệnh nặng, muốn được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu cơ quan có thẩm quyền không có văn bản đề nghị hoãn chấp hành phạt tù thì cháu ông phải có đơn đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù gửi Chánh án TAND đã ra quyết định thi hành án kèm theo các tài liệu chứng minh lý do xin hoãn. Đây là căn cứ để Chánh án TAND ra quyết định thi hành án phạt tù xem xét quyết định việc hoãn thi hành án.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN