Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản

20/06/2024 - 11:17

BDK.VN - Toà án nhân dân tối cao đã công bố Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12-6-2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản. Nghị quyết thông qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2024.

Tàu đánh bắt về cặp bến tại huyện Bình Đại.

Nghị quyết gồm: 11 điều, hướng dẫn áp dụng 10 điều của Bộ luật Hình sự liên quan đến các hành vi: xuất cảnh, nhập cảnh để khai thác thủy sản trái phép; bảo vệ nguồn lợi thủy sản; cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông để khai thác thủy sản trái phép; xâm phạm trong lĩnh vực thương mại thủy sản.

Nghị quyết này là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong hệ thống chính trị ở Trung ương và 28 tỉnh, thành phố ven biển tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản để phòng, chống việc khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định. Nghị quyết còn là cơ sở pháp lý để các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm các vụ, việc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, hợp thức hóa hồ sơ đối với các lô hàng thủy sản.

Nghị quyết số 04 được ban hành nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm áp dụng đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật Hình sự cũng như đồng hành cùng Chính phủ trong việc gỡ cảnh báo “thẻ vàng”, không để ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và sinh kế ngư dân ven biển, làm giảm uy tín, vị thế, hình ảnh của quốc gia.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình mong muốn, sau khi Nghị quyết số 04 được công bố, các cơ quan báo chí sẽ tiến hành truyền thông rộng rãi để nghị quyết đi vào cuộc sống, người dân thấy được các hành vi vi phạm pháp luật để không vi phạm

 Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN