Xử lý nghiêm việc khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài

02/03/2018 - 09:33

Đây là một trong những yêu cầu của kế hoạch UBND tỉnh vừa ban hành nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh kiên quyết xử lý ở mức cao nhất theo quy định đối với chủ tàu, thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên vi phạm vùng biển nước ngoài trong khai thác thủy sản. Cụ thể, tạm dừng chuyển quyền sở hữu trong 1 năm, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản vĩnh viễn, không cho đóng mới tàu cá đối với chủ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; xử lý ở mức cao nhất đối với tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá và ngư dân tỉnh đi khai thác thủy sản bất hợp pháp ở nước ngoài.

Tỉnh sẽ tăng cường công tác giám sát hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển; xây dựng hoàn chỉnh trạm bờ trước tháng 3-2018, tổ chức vận hành phục vụ công tác thông tin liên lạc và giám sát tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển; tiếp tục hỗ trợ bộ thiết bị thông tin liên lạc có tích hợp định vị vệ tinh, đảm bảo khoảng 42% lượng tàu khai thác xa bờ của tỉnh trong vùng kiểm soát của trạm bờ; triển khai thực hiện quy định lắp đặt thiết bị giám sát trên tàu cá.

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố xác định nội dung nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo công tác phối hợp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các sở, ngành địa phương, đơn vị có liên quan và những đối tượng trực tiếp thực hiện các quy định về chống khai thác IUU; phổ biến Luật Thủy sản năm 2017, các quy định liên quan đến chống khai thác IUU cho ngư dân, tổ chức hoạt động khai thác, thu mua, chế biến hải sản trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh có hơn 3.900 tàu khai thác thủy sản, trong đó có hơn 2.000 tàu khai thác xa bờ, chiếm 52,4% tàu cá toàn tỉnh. Công suất bình quân tàu cá toàn tỉnh đạt 342 CV/chiếc, công suất bình quân tàu khai thác xa bờ đạt 578 CV/chiếc. Ngư trường khai thác chủ yếu của đội tàu xa bờ là các vùng giáp ranh trên biển phía Đông Nam và Tây Nam. Hoạt động khai thác thủy sản có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thu hút gần 19.000 lao động trực tiếp trên tàu và hơn 5.000 lao động dịch vụ phục vụ cho hoạt động đánh bắt thủy sản. Tính đến ngày 31-12-2017, có 11 tàu cá của tỉnh với 52 ngư dân trên tàu bị nước ngoài bắt giữ, xử lý, so với cùng kỳ giảm 8 tàu với 69 ngư dân.

Phú Chương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN