Người lao động tham gia bảo hiểm y tế tại doanh nghiệp cần biết

26/03/2020 - 20:29

BDK - Bảo hiểm y tế (BHYT) là loại hình bảo hiểm buộc người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tham gia khi giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ). Khi NLĐ tham gia BHYT tại doanh nghiệp (DN) cần lưu ý các điểm theo quy định sau:

Mức đóng BHYT hàng tháng của NLĐ thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó NSDLĐ đóng 3%; NLĐ đóng 1,5%. Mức tiền lương tháng tối thiểu đóng BHYT không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Người làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Người làm công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%. Công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường. Mức lương tháng tối đa đóng BHYT không cao hơn 20 tháng lương cơ sở.

NLĐ đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự: NLĐ và NSDLĐ cùng đóng; tổ chức BHXH đóng; ngân sách nhà nước đóng; ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; hộ gia đình. Nếu một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có mức hưởng cao nhất. Trường hợp NLĐ giao kết hợp HĐLĐ với nhiều NSDLĐ thì đóng BHYT theo hợp đồng có mức tiền lương cao nhất.

NLĐ tham gia BHYT tại DN được hoàn trả tiền đóng BHYT trong trường hợp trước đó đang tham gia BHYT theo nhóm ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, hoặc nhóm hộ gia đình, được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó. Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ theo quy định.

Ngoài ra, được cấp thẻ BHYT, được cơ quan BHXH cấp lại khi thẻ BHYT bị mất. NLĐ theo dõi giá trị sử dụng của thẻ BHYT bằng cách sử dụng mã thẻ BHYT để tra cứu trên website của cơ quan BHXH.

BHXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN