Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tham dự hội thảo khoa học về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

23/06/2022 - 15:51

BDK.VN - Sáng 23-6-2022, tại Hội trường Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia khu vực miền Nam với chủ đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Chủ trì hội thảo.

Chủ trì hội thảo.

Chủ trì hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng - Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương.

Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đề án Trung ương 6; các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương phía Nam; các đại biểu chuyên gia, nhà khoa học.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tham dự hội thảo.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tham dự hội thảo.

Tỉnh Bến Tre có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm.

Hội thảo nhằm làm rõ, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Hội nghị Trung ương 5, khóa X, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Theo đánh giá từ đề dẫn tại hội thảo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 15, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị có nhiều đổi mới  quan trọng. Vai trò, nguyên tắc lãnh đạo đối với tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, nhất là với nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời phát huy dân chủ, tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân.

Đối với Đảng bộ tỉnh Bến Tre, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng luôn được Đảng bộ tỉnh quan tâm và làm tốt. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp, Tỉnh ủy Bến Tre luôn nắm vững, bám sát, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Trong đó, tỉnh đổi mới việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đảng. Việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân được quan tâm đổi mới theo hướng đồng bộ, đồng loạt, truyền cảm hứng, tổ chức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đổi mới công tác cán bộ một cách mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ tất cả các khâu. Các cấp ủy chú trọng đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, thực hiện kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo phương châm “dân chủ, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả”, “lãnh đạo nội dung gì thì kiểm tra, giám sát nội dung đó”.

Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh thực hiện phương châm “tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”. Đây là mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả của Tỉnh ủy Bến Tre nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy hướng về cơ sở. Cùng với đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 01-CT/TU về phong trào thi đua  “Đồng khởi mới” được triển khai theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” theo phương thức “xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình’”.

Phát biểu, thảo luận tại hội thảo 11 ý kiến tập trung vào những vấn đề về đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết; đổi mới công tác cán bộ và phương thức xây dựng đội ngũ cán bộ; đổi mới năng lực, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận tại hội thảo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận tại hội thảo.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng: Xuyên suốt quá trình lịch sử, Đảng ta đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phù hợp với từng giai đoạn cách mạng; qua đó đã khẳng định được hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo đối với hệ thống chính trị.

Tổng hợp các ý kiến tham luận tại hội thảo, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 đã rút ra nhiều ý kiến hay, vấn đề cụ thể để đề xuất với Trung ương. Đó là đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết. Nâng cao năng lực thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Để đổi mới phương thức lãnh đạo, quan trọng nhất là đổi mới công tác cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ cần được thực hiện một cách chính xác để lựa chọn đúng cán bộ. Tạo dựng khuôn khổ pháp lý, quy định để cán bộ không dám và không thể tham nhũng, tiêu cực. Trong quá trình lãnh đạo, cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của người đứng đầu.

“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là vấn đề toàn diện, xuyên suốt, phải được thực hiện đồng bộ, liên thông đảm bảo vận hành có hiệu quả. Đó là quá trình trong toàn bộ nền tảng của Đảng, quá trình này tiếp tục hoàn thiện đổi mới để đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống thông qua thể chế, cụ thể hóa, tuyên truyền, vận động, thiết chế bộ máy, đội ngũ cán bộ, thông qua kiểm tra, giám sát. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, năng lực cầm quyền bảo đảm được sự lãnh đạo của Đảng trên cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước tổ chức thực hiện”, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN