Thư của Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ

Chúc mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2021)

19/10/2021 - 20:05

BDK.VN - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2021), Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ có thư gửi đến cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Bến Tre.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ dự họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  (20-10-1930 - 20-10-2021). Ảnh: Hữu Hiệp

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ dự họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  (20-10-1930 - 20-10-2021). Ảnh: Hữu Hiệp

Thân gửi cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Bến Tre,

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, vai trò của phụ nữ được khẳng định ngay trong Nghị quyết Trung ương lần thứ nhất “Lực lượng phụ nữ là một lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng không tham gia vào các cuộc đấu tranh cách mạng thì cách mạng không thể thắng lợi được”. Với chủ trương, đường lối đúng đắn, sáng suốt của Đảng, các tổ chức tiền thân đầu tiên ra đời như Hội Phụ nữ Giải phóng, Hội Phụ nữ Dân chủ, Hội Phụ nữ Phản đế, Đoàn Phụ nữ Cứu quốc… mở đầu sự hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam.

Trải qua 91 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ; Hội đã khởi xướng, phát động nhiều phong trào, cuộc vận động lớn, có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội và nhân văn sâu sắc. Từ đó, vai trò, vị trí của phụ nữ, tổ chức Hội ngày càng được nâng cao trong xã hội và hệ thống chính trị; góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và toàn dân tộc.

Phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ (PN) Việt Nam, trong những năm qua, các cấp Hội PN trong tỉnh không ngừng phát triển, vận động, tập hợp đông đảo PN; khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống cần cù, năng động, sáng tạo, chủ động tham gia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, thông qua các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động như: PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “PN Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững”; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh;“xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,...; các cấp Hội đã huy động được sự tham gia tích cực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của cán bộ, hội viên, PN với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hỗ trợ người dân trong, ngoài tỉnh, góp phần cùng hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp nối truyền thống Đội quân tóc dài”, PN Bến Tre hôm nay phấn đấu thực hiện đạt các chuẩn mực của người PN trong thời kỳ mới: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tôi ghi nhận và đánh giá cao những thành tích xuất sắc của các cấp Hội và phong trào PN tỉnh; biểu dương các tập thể, cá nhân được nhận “Giải thưởng Phụ nữ Đồng Khởi mới” lần thứ II; chúc mừng toàn thể cán bộ, hội viên, các tầng lớp PN về những thành tựu rất đáng tự hào mà các thế hệ cán bộ, hội viên, PN đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong suốt chặng đường lịch sử 91 năm qua.

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; các cấp Hội tập trung hoàn thành Đại hội đại biểu PN 3 cấp tiến tới Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Vì vậy, cán bộ, hội viên, PN phải nỗ lực, phấn đấu vươn lên để nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của PN trong gia đình và xã hội. Với tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới”, đề nghị các cấp Hội, các tầng lớp PN tỉnh nhà tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu PN tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; sau Đại hội PN các cấp, các cấp Hội cần tập trung vào các việc mới, việc khó, các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, PN chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ công tác Hội; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò cấp cơ sở; chú trọng công tác xây dựng, củng cố chi, tổ, hội và phát triển hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên; thực hiện tốt chức năng là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho PN; tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua do các cấp Hội PN phát động nhằm tôn vinh và khẳng định vai trò của tổ chức Hội cũng như của PN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Ôn lại lịch sử truyền thống của Hội LHPN Việt Nam để cán bộ, hội viên tỉnh nhà thêm tự hào và quyết tâm phấn đấu triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu PN các cấp, tiếp tục đóng góp vào thành tựu, truyền thống của Hội LHPN Việt Nam và sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước. Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng tổ chức Hội các cấp sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào PN đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tôi kính chúc cán bộ, hội viên, PN tỉnh Bến Tre luôn trẻ, khỏe, năng động, sáng tạo và thành công, gia đình hạnh phúc. Chúc công tác Hội và phong trào PN tỉnh Bến Tre ngày càng vững mạnh.

Chào thân ái!

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN