Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức học tập quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2023

03/03/2023 - 16:26

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. 

Đảng ủy Công ty Điện lực Bến Tre vừa tổ chức triển khai, học tập quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng, trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay” bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu của các điện lực huyện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người là tấm gương mẫu mực về nhân cách, đạo đức, lối sống, đó là những tinh hoa kết thành những giá trị tư tưởng, đạo đức theo phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng, trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao tinh thần gương mẫu, ý thực trách nhiệm ở mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đồng thời góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: Trần Thị Kim Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN