Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

16/08/2022 - 13:03

BDK.VN - Đảng ủy Công ty Điện lực Bến Tre vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Phạm Thanh Trúc chủ trì. Tham dự có ông Phạm Hữu Dự - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Trần Quang Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy công ty báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2022 của đơn vị.Ông Trần Quang Tâm - Phó bí thư Đảng ủy công ty báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2022.

Ông Trần Quang Tâm - Phó bí thư Đảng ủy công ty thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo đã nêu rõ những mặt đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy về triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể của đơn vị. Hội Nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, thống nhất báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng uỷ.

Ông Phạm Hữu Dự - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị trong 6 tháng qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Đảng ủy phối hợp Ban Giám đốc trong việc nắm diễn biến tư tưởng đảng viên để định hướng tuyên truyền kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, cho cán bộ, đảng viên an tâm công tác. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII, Đảng bộ có chương trình hành động, có cam kết thực hiện, tuy nhiên Đảng bộ cần đề xuất biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực.

Tin, ảnh: Kim Loan

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN