Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt Nghị quyết Đảng bộ tỉnh

23/12/2020 - 21:24

BDK.VN - Sáng ngày 23-12-2020 Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Phan Văn Mãi và 229 đồng chí là Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc về dự.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt nghị quyết.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt nghị quyết.

Từ ngày 23-12 đến 25-12-2020 đại biểu sẽ được báo cáo viên giới thiệu các nội dung như: Nghị quyết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ, đồng thời lồng ghép nội dung kế hoạch kiểm tra giám sát; nội dung về đổi mới công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết về phát triển đô thị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025; Đề án xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án huy động nguồn lực xã hội phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ; Chương trình phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; nội dung Chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ thị về đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết phát triển Bến Tre về hướng Đông, chương trình quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cung cấp nước ngọt thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn  2020 - 2030; Đề án phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2030; Đề án phát triển khoa học và công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng 2030; Nghị quyết về xây dựng các vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản xuất nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030; chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; quán triệt toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Qua học tập nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, hành động cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

                                                Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN