Điện lực Bến Tre tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

16/08/2022 - 16:42

BDK.VN - Đảng ủy Công ty Điện lực Bến Tre vừa tổ chức triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu tại các Điện lực huyện, thành phố cho các cán bộ, đảng viên và quần chúng tham dự.

Cán bộ, đảng viên quần chúng dự hội nghị.

Cán bộ, đảng viên quần chúng dự hội nghị.

Ông Trần Văn Phương - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh báo cáo nội dung:  Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động nắm được những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tin, ảnh: Kim Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN