Điện lực Chợ Lách hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2022

24/05/2022 - 16:25

BDK.VN - Sau khi nhận được Công văn của Công ty Điện lực Bến Tre về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai (PCTT) năm 2022 (từ 15 đến 22-5-2022), Điện lực Chợ Lách nhanh chóng thực hiện các bước triển khai đến các phòng, đội trực thuộc.

Chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”.

Chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”.

Phổ biến cho toàn thể cán bộ, công nhân viên những kiến thức trong công tác ứng phó thiên tai khi có lốc xoáy, bão, triều cường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Kiện toàn Ban Chỉ huy, các Đội xung kích PCTT tại cơ sở; rà soát, kiểm tra thực hiện các nội dung kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai.

Điện lực Chợ Lách treo băng-rôn hưởng ứng Tuần lễ quốc gia PCTT năm 2022.

Điện lực Chợ Lách treo băng-rôn hưởng ứng Tuần lễ quốc gia PCTT năm 2022.

Đồng thời, tích cực phối hợp với địa phương trong công tác tuyên truyền đến cộng đồng ý nghĩa của công tác PCTT, thông qua biện pháp thông tin trực quan tại đơn vị và các thông báo tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão, triều cường trên đài truyền thanh huyện.

Tin, ảnh: Kim Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN