Điện lực Mỏ Cày Bắc ký kết Quy chế phối hợp trong công tác dự báo thương phẩm

10/06/2022 - 13:01

BDK.VN - Điện lực Mỏ Cày Bắc phối hợp khách hàng vừa ký kết Quy chế phối hợp công tác dự báo thương phẩm.

Điện lực Mỏ Cày Bắc và Công ty Cổ phần Đầu tư Dừa Bến Tre ký kết Quy chế phối hợp công tác dự báo thương phẩm.

Điện lực Mỏ Cày Bắc và Công ty Cổ phần Đầu tư Dừa Bến Tre ký kết Quy chế phối hợp công tác dự báo thương phẩm.

Tham dự lễ ký kết có Ban Giám Đốc Điện lực Mỏ Cày Bắc; Công ty Điện lực Bến Tre; Phòng kinh tế hạ tầng huyện Mỏ Cày Bắc và khách hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Dừa Bến Tre (sử dụng điện sản lượng điện sử dụng trên 1 triệu kWh/năm).

Tại buổi lễ ký kết, Điện lực Mỏ Cày Bắc báo cáo kết quả cung cấp điện các tháng đầu năm 2022 và phương hướng phối hợp khách hàng thực hiện dự báo phụ tải hàng tháng, phương hướng cấp điện trong các tháng còn lại của năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Dừa Bến Tre, báo cáo tình sử dụng điện, phương thức vận hành các dây chuyền sản xuất, các khó khăn của doanh nghiệp. Đặc thù sản xuất của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiếu yếu tố khách hàng: nguồn hàng, vận chuyển … Tuy nhiên, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Dừa Bến Tre khẳng định sẽ phối hợp Điện lực Mỏ Cày Bắc thực hiện dự báo điện thưởng phẩm trong phạm vi sai số trên dưới 3%.

Ký kết Quy chế phối hợp công tác dự báo thương phẩm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng chủ động trong sử dụng điện, và giúp Điện lực Mỏ Cày Bắc thực hiện tốt công tác cấp điện, nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội.

Tin, ảnh: Thanh Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN