Điện lực TP. Bến Tre tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025

03/12/2020 - 20:19

BDK - Điện lực TP. Bến Tre đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện (TKĐ) giai đoạn 2020 - 2025 (thay thế Chỉ thị số 34 ngày 7-8-2017 của Thủ tướng Chính phủ) đến các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn TP. Bến Tre.

Các cơ quan, công sở xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch TKĐ, đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5%/tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị. Phổ biến, quán triệt việc thực hiện TKĐ tới toàn thể người lao động, đưa nội dung TKĐ vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua - khen thưởng hàng năm. Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng (NL) mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch TKĐ, đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 20%/ tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025. Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn TKĐ. Áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Triển khai các giải pháp công nghệ TKĐ trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao. TKĐ cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan điện lực sở tại. Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của cơ quan điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

Tại các hộ gia đình, sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn NL theo Quyết định số 04 ngày 9-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên sử dụng điện tiết kiệm như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm NL; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ NL mặt trời.

Các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ thực hiện các giải pháp TKĐ hiệu quả. Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy TKĐ của đơn vị cho khách hàng, nhân viên; phối hợp với cơ sở cung ứng điện thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu.

Các doanh nghiệp sản xuất đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế các thiết bị điện hoạt động không tải. Lắp đặt, tích hợp các nguồn NL tái tạo. Cơ sở sử dụng NL trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm.

ĐIỆN LỰC TP. BẾN TRE

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN