Giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2021

04/02/2021 - 13:39

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bến Tre sẽ mua điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) năm 2021. Cụ thể:

+ Giá mua điện áp dụng trong năm 2021 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với các dự án ĐMTMN của khách hàng có ngày vận hành thương mại từ ngày 1-6-2017 đến 30-6-2019 là 2.162 VNĐ/kWh, tương đương 9,35 UScents/kWh.

+ Đối với các dự án ĐMTMN của khách hàng có ngày vận hành thương mại từ ngày 1-7-2019 đến 31-12-2020, giá mua điện áp dụng trong năm 2021 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 1.938 VNĐ/kWh tương đương 8,38 UScents/kWh.

Điện lực Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN