Giải quyết 80 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

25/09/2022 - 17:23

BDK - Tháng 9-2022, các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp 340 lượt với 375 người. Trong đó, tiếp thường xuyên 211 lượt/215 người, lãnh đạo tiếp định kỳ 129 lượt/160 người.

Người dân trình bày kiến nghị tại trụ sở tiếp dân tỉnh. Ảnh: Đức Chính

Người dân trình bày kiến nghị tại trụ sở tiếp dân tỉnh. Ảnh: Đức Chính

Nội dung tiếp công dân chủ yếu là các khiếu nại (KN) liên quan đến đất đai, tranh chấp lối đi, công tác bồi thường, giải tỏa, đất tập đoàn sản xuất; tố cáo (TC) thuộc về lĩnh vực hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác.

Tháng 9-2022, các cơ quan chức năng tỉnh tiếp nhận tổng số 236 đơn. Trong đó, có 11 đơn không đủ điều kiện xử lý, 225 đơn đủ điều kiện xử lý; đã chuyển 48 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; các cơ quan hành chính nhà nước thụ lý 117 đơn (16 KN, 3 TC, 158 phản ánh và kiến nghị).

Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 80/117 đơn (7 KN, 1 TC, 72 phản ánh và kiến nghị); còn lại 97 đơn đang xác minh giải quyết (còn trong thời hạn giải quyết). Trong đó, Thanh tra tỉnh đang xác minh để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết 1 KN thuộc thẩm quyền.

Đ.Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN