Giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2

27/12/2020 - 13:10

Ngày 18-12-2020, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2. Tải văn bản tại đây.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN