Giấy viết tay nhận nợ được xem là hợp đồng vay tài sản

01/11/2020 - 22:39

BDK - Bà Nguyễn Thu Thúy có nhu cầu tư vấn: Tôi và bà A chơi thân nhau. 2 năm trước, tôi có cho bà A vay 400 triệu đồng với thời hạn 2 năm. Hai bên chỉ viết giấy tay chứ không có công chứng hay chứng thực. Tôi đòi tiền đã nhiều lần nhưng bà A không trả mà cứ phớt lờ. Xin hỏi, tôi có thể kiện bà A để đòi tiền hay không; nếu được, thủ tục ra sao?

Thắc mắc của bà được luật sư Võ Tấn Thành (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Theo quy định tại Điều 463 của Bộ luật Dân sự năm 2015: Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Về nghĩa vụ trả nợ của bên vay được quy định tại Điều 466 của Bộ luật này như sau:

“1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đầy đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

…..

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này (không vượt quá 20%/năm) trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả; trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a/ Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi suất theo quy định tại Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này.

b/ Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Bộ luật Dân sự không quy định hợp đồng vay tài sản bắt buộc phải lập bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Do vậy, nếu giấy viết tay giữa bà với bà A có đủ căn cứ chứng minh việc bà thỏa thuận cho bà A vay số tiền 400 triệu đồng, thì giấy viết tay này có giá trị pháp lý.

Nay đã đến hạn trả nợ mà bà A cố tình không trả thì bà có quyền viết đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân cấp huyện (nơi cư trú của bà A) giải quyết buộc bà A trả lại số tiền vay và tiền lãi theo quy định của pháp luật.

Về thủ tục khởi kiện ra Tòa án, gồm: đơn khởi kiện về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” ghi rõ địa chỉ của các bên tranh chấp, nội dung tranh chấp và chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện. Bà có thể liên hệ với Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp để được hướng dẫn cụ thể.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN